Bok: Silverskatten i Lappkullen och andra berättelser om vittror, spöken och ockulta ting i Lappland, 2018

Boken finns att beställa genom Solentro. Jag får ingen ersättning om du beställer boken där, men det är ett fint tryck med flera illustrationer av min dotter Hanna Larsson. Om du istället nöjer dig med en pdf, kan du kontakta mig direkt och få en sådan för 50 kr.

Bakgrunden till boken:

När jag sorterade i högar av artiklar som min pappas faster Alfhild Axelson samlat på, dök det upp ett odaterat tidningsutklipp med titeln ”Silverskatten i Lappland”, författad av min morfar Georg Ragnberg. I en faktaruta bredvid novellen stod det:

”F. folkskolläraren Georg Ragnberg, Katrineholm, har under många år bedrivit en omfattande etnografisk forskning. Hans stora kunskaper om lapparnas seder och bruk har bla resulterat i radioprogram och arbeten åt olika muséer. För närvarande är han bla i färd med att utarbeta ett omfattande material åt Västerbottens läns museum. I vidstående artikel skildrar han en historia från Vilhelmina socken, där Karolina Persson under midsommarnatten gick miste om den stora silverskatten i Lappkullen”.

Jag blev såklart nyfiken och kontaktade Västerbottens läns museum. Svaret från dom var:

”Tyvärr har jag inte kunnat hitta att vi har något material av Georg Ragnberg. Jag har också ställt frågan till Folkrörelsearkivet i Västerbotten, som har en del material från privatpersoner, men inte heller de har något av honom.

Men jag har även sökt i ISOF:s (Institutet för språk och folkminnen) register och de har material av din morfar, i arkivet i Göteborg. Så hör av dig till Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg”.

Så jag kontaktade ISOF och fick tillsänt en serie nedskrivna korta berättelser om trolldom, sägner och vidskepelser som Georg nedtecknat vid samtal med olika personer runt om i Vilhelmina trakten under vad jag uppskattar 10 år. 1926 skickade han material till en ”Sägenpristävlan” i Göteborg, och meddelade att han önskar att materialet inskickat 1925 även det ska ingå i tävlingen.

I boken återges ”Silverskatten i Lappkullen” och alla berättelser som fanns arkiverat hos ISOF och som var inskickade till Docent Waldemar Ljungman i Göteborg under åren 1925 och 1926.

Georg Ragnberg, föddes 1897 i Saxnäs, Vilhelmina socken, i en nybyggarfamilj. Georg utbildade sig till lärare vid lärarseminariet i Luleå. Som folkskollärare tjänstgjorde han sedan i Järvsjö, Älvsbyn och Pitebygden. Georg hade ett stort intresse för hembygdens historia, både den bofasta befolkningens och samernas. Georg dog 1975.