Bok: Så var det en gång i Saxnäs, 2019

BAKGRUNDEN till boken finns berättad under rubriken “Släkthistorier”. Hela texten är skriven av Kjell Johansson, som föddes 1915 och dog 2001 och han var min morfars yngste bror. Texten fick jag 2019 av min morbror.

BOKEN baseras på den handskrivna texten på 50 sidor, utan stavfel och ändringar. Kjell måste lagt mycket tid på detta. Därför har jag inte ändrat något, utan bara skrivit av texten, redigerat och lagt till lite gamla foton jag hittat, samt lagt in bildtext. Bilderna hör inte alltid hemma i samma tidsålder, som berättelsen. Men hela berättelsen är lite flytande i tiden. Det är lite roligt att han skrivit vad som händer under ett år, och i början av året och berättelsen är han mycket ung, medan i slutet av berättelsen (och året) är han äldre.

Jag vet inte när Kjell skrev berättelsen, för den är inte daterad. Om något eventuellt inte stämmer, så är detta en berättelse så som Kjell mindes sin barndom och i vissa delar såsom han fått berättat för sig.

Boken finns att beställa genom Solentro. Jag får ingen ersättning om du beställer boken där. Om du istället nöjer dig med en pdf, kan du kontakta mig direkt och få en sådan för 50 kr.